strefa klienta mtr

Strefa Klienta

Korzystając z naszego serwisu informacyjnego mogą Państwo pobrać niezbędne dokumenty kadrowe, zapoznać się z terminami podatkowymi oraz kalkulatorami.

do 7 dnia miesiąca termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej

do 10 dnia miesiąca termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz pracy przez osoby prowadzące działalność gospodarcza opłacające składki wyłącznie za siebie ( nie zatrudniają pracowników)

do 15 dnia miesiąca termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez pracodawców zatrudniających pracowników)

do 20 dnia miesiąca termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wpłaty zaliczki PIT-5 i PIT-5L przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także zaliczki na PIT-4 od wypłaconych wynagrodzeń

do 25 dnia miesiąca termin rozliczenia podatku VAT-7 oraz VAT-7K

Dokumenty do zatrudnienia - Umowa o pracę Pobierz wzór

Dokumenty do zatrudnienia - Umowa zlecenie Pobierz wzór

Wniosek o urlop Pobierz wzór

Lista obecności Pobierz wzór

Kwestionariusz osobowy Pobierz wzór

Skierowanie na badania lekarskie Pobierz wzór

Ewidencja godzin umowy zlecenie Pobierz wzór

Kalkulator
wynagrodzeń
Wejdź i sprawdź

Kalkulator VAT Wejdź i sprawdź

Kalkulator
odsetek ustawowych
Wejdź i sprawdź

Kalkulator urlopu macierzyńskiego
i rodzicielskiego
Wejdź i sprawdź